Portál elektronických učebnic pro základní a střední školy

Klassnyje druzja 3 - učebnice

foto

Autor: Doc. Natália Orlova, CSc., Mgr. Jana Körschnerová

Musíte se přihlásit.
Popis:

Klassnyje druzja 3

- učební komplet tvořený učebnicí, samostatným pracovním sešitem                        a metodickou příručkou

- nahrávky ve formátu MP3 na CD jsou umístěny v metodické příručce a také                        na stránkách www.klett.cz volně ke stažení

- obsahuje 5 lekcí a opakovací 6. lekci, lekce jsou rozděleny na uzavřené dvojstrany

- v závěru lekce je zařazen slovníček aktivní slovní zásoby, komiks, práce                                s videem a gramatický přehled

- v pracovním sešitě se systematicky procvičují složité fonetické jevy

- pokyny ke cvičením stejně jako vysvětlení a shrnutí gramatických jevů jsou                       v mateřském jazyce

- v závěru učebnice naleznete rusko-český slovníček a ucelený gramatický přehled

- odpovídá jazykové úrovni A1+ podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky