Portál elektronických učebnic pro základní a střední školy

Lili a Vili 2 - Ve světě českého jazyka

foto
EAN: 8595202600667
Autor: Dita Nastoupilová

Musíte se přihlásit.
Popis:

Učebnice českého jazyka je rovněž členěněna do deseti tematických celků vycházejících z učiva prvouky. Hlavní okruhy: význam slov, slovní druhy, spojky, druhy vět, i/y po tvrdých a měkkých souhláskách, velká písmena na začátku věty.