Portál elektronických učebnic pro základní a střední školy

Lili a Vili 2 - Ve světě matematiky

foto
EAN: 8595202600735
Autor: Jaroslava Jiro Sedláčková

Musíte se přihlásit.
Popis:

Učebnice matematiky, která je určena především učiteli při práci v hodině. Je členěna do deseti tematických celků odvozených z témat učiva prvouky. Hlavní okruhy: sčítání a odčítání do 20 s přechodem desítky, přirozená čísla do 100, písemné sčítání a odčítání do 100, násobení do 50, aplikační úlohy a problémy, jednotky, závislosti, vztahy a práce s dayt, geometrie v rovině a prostoru.