Portál elektronických učebnic pro základní a střední školy

d.leicht 1

foto
EAN: 9788073972165
Autor: Zuzana Beňová, Petr Hladík, Iris Milde

Musíte se přihlásit.
Popis:

Učebnice němčiny pro střední školy dovede žáky ve čtyřech dílech mírnou progresí na úroveň B1.1 Společného evropského referenčního rámce pro jazyky. Každý díl tvoří učebnice, pracovní sešit a CD se všemi nahrávkami v MP3 v jednom svazku. Samostatně je k dispozcici metodická příručka pro učitele. První díl obsahuje vstupní motivační lekci 3, 2, 1...Start! a 8 lekcí učebnice a pracovního sešitu, které jsou volně propojeny příběhem skupiny přátel a jejich příhodami v německém prostředí.

- inspirován direkt neu (komunikativní přístup, systematická gramatika, vysvětlení v češtině, slovníček dle oddílů)

- mírnější progrese, menší slovní zásoba

- propracovaná fonetická cvičení

- důraz kladen na porozumění slyšenému, komunikaci a aktivní zapojení žáka - Partnerspiele, minihry, práce s webem

Hlavní rysy učebnice d.leicht:

- princip uzavřených dvojstran

- aktivní práce s fotkami a obrázky

- velké množství poslechových textů

- pomocné rámečky Tipp! usnadňující učení

- zelené gramatické rámečky, do nichž žák sám doplňuje pravidlo

- úlohy umožňující tzv. Binnendifferenzierung

- komiks a videa jako zábavná forma shrnutí učiva

- oddíly Grammatik und Wortschatz s vysvětlením v češtině v závěru každé lekce

- opakovací jednotky a testy po čtyřech lekcích

- souhrnný gramatický přehled a fonetická tabulka se základními pravidly výslovnosti včetně nahraných příkladů