Portál elektronických učebnic pro základní a střední školy

Wir neu 2 pracovní sešit

foto
EAN: 9788073971762
Autor: Motta, Giorgio

Musíte se přihlásit.
Popis:

Wir neu nabízí:
• přitažlivá témata, obrázky a hry
• nahrávky s rodilými mluvčími
• miniprojekty
• jasnou strukturu, stálé rubriky
• přehled gramatiky s komentářem a doplňovačkami
• upevňování slovní zásoby a fonetická cvičení
• opakovací jednotky (poslech, čtení, psaní, mluvení)
• pravidelný samoevaluační test
• nově:
více gramatických a překladových cvičení (oddíl Wir üben die Grammatik v pracovním sešitě)
trénink dovednosti čtení s porozuměním (oddíl Leseecke)
rozšiřující slovní zásobu (oddíl Wortfeld)
reálie německy mluvících zemí (oddíl Wir entdecken)
• mnoho nápadů, rad a doplňkových cvičení