Portál elektronických učebnic pro základní a střední školy

Klassnyje druzja 2 - Pracovní sešit

foto

Autor: Doc. Natália Orlova, CSc., Mgr. Jana Körschnerová, Mgr. Jana Stejskalová

Musíte se přihlásit.
Popis:

Klassnyje druzja 2

- učební komplet tvořený učebnicí, samostatným pracovním sešitem a metodickou příručkou

- nahrávky ve formátu MP3 na CD jsou umístěny v metodické příručce a také                       na stránkách www.klett.cz volně ke stažení

- obsahuje 5 lekcí a opakovací 6. lekci, lekce jsou rozděleny na uzavřené dvojstrany

- v závěru lekce je zařazen slovníček aktivní slovní zásoby, komiks, práce s videem         a gramatický přehled

- v pracovním sešitě se systematicky procvičují složité fonetické jevy

- pokyny ke cvičením stejně jako vysvětlení a shrnutí gramatických jevů jsou                      v mateřském jazyce

- v závěru učebnice naleznete rusko-český slovníček a ucelený gramatický přehled

- odpovídá jazykové úrovni A1 podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky