Portál elektronických učebnic pro základní a střední školy

Novyje klassnyje druzja 1

foto

Autor: Doc. Natália Orlova, CSc., Mgr. Jana Körschnerová, Mgr. Jana Stejskalová

Musíte se přihlásit.
Popis:

Učební komplet Классные друзья 1-3 je napsán pro žáky základních
škol, kteří začínají se studiem ruského jazyka. Třídílná sada Классные
друзья dovede žáky na úroveň A1 (A1+) dle SERR a pokryje přibližně tři
roky studia při dotaci 2 hodiny týdně.
Obsah i metodické zpracování celého souboru odpovídá požadavkům
Společného evropského referenčního rámce pro jazyky.

Новые классные друзья 1:
• učební komplet tvořený učebnicí, samostatným pracovním sešitem,
samostatnou písankou a metodickou příručkou
• nahrávky ve formátu MP3 na CD jsou umístěny v metodické příručce
a také na stránkách www.klett.cz volně ke stažení
• obsahuje 5 lekcí a opakovací 6. lekci, lekce jsou rozděleny na uzavřené
dvojstrany
• v závěru lekce jsou zařazeny slovníček aktivní slovní zásoby, komiks,
práce s videem a gramatický přehled
• v pracovním sešitě se systematicky procvičují složité fonetické jevy
• pokyny ke cvičením stejně jako vysvětlení a shrnutí gramatických jevů
jsou v mateřském jazyce
• v závěru učebnice naleznete rusko-český slovníček a ucelený gramatický
přehled
• odpovídá jazykové úrovni A1 podle Společného evropského referenčního
rámce pro jazyky