Portál elektronických učebnic pro základní a střední školy

Quartier libre 2

foto
EAN: 8598595202982
Autor: M. Bosquet, M. Martinez Salles, Y. Rennes, J. Jančík, B. Menoušková, R. Trtíková, K. Václavíková

Musíte se přihlásit.
Popis:

Quartier Libre je komplexní multimediální učební materiál, který v jedné knize spojuje učebnici se cvičebnicí, přiloženým CD a DVD. Materiál odpovídá obsahově i metodicky požadavkům Společného evropského referenčního rámce pro jazyky a připravuje na společnou část maturitní zkoušky z francouzštiny a zkoušku DELF. Student dosáhne po probrání celého kurzu úrovně B1 dle SERR.