Portál elektronických učebnic pro základní a střední školy

Класс! 3

foto
EAN: 8598595202814
Autor: Natália Orlova, Miroslava Kožušková, Marta Vágnerová

Musíte se přihlásit.
Popis:

Класс! 3

Tato učebnice je posledním dílem třídílné sady Класс!

Класс! 3 se skládá z učebnice a pracovního sešitu a ze dvou vložených CD, obsahuje 7 lekcí a 2 opakovací jednotky. Stejně jako v předchozích dílech je kladen důraz na moderní a atraktivní grafické zpracování, stejně tak jako na rovnoměrný rozvoj jazykových kompetencí a nabízí postupné a soustavné shrnování jazykových poznatků.  V tomto posledním díle naleznou studenti pokyny pouze v ruském jazyce.

Obsah i metodické zpracování celé učební sady odpovídá požadavkům Společného Evropského referenčního rámce pro jazyky. Celá třídílná sada pokryje čtyři roky studia, při dotaci 2-3 hodiny týdně