Portál elektronických učebnic pro základní a střední školy

Снова Класс! 1

foto
EAN: 9788073972554
Autor: Doc. Natália Orlova, CSc. / PhDr. Marta Vágnerová, Ph. D. / Mgr. Miroslava Kožušková

Musíte se přihlásit.
Popis:

Снова класс! je napsán pro studenty středních škol, kteří začínají s ruským jazykem, a dovede je ve třech dílech na úroveň B1 dle SERR. Obsah i metodické zpracování celého souboru odpovídá požadavkům Společného evropského referenčního rámce pro jazyky.

Třídílná sada učebnic Снова класс! pokryje přibližně čtyři roky studia, při dotaci 2–3 hodiny týdně. Každý díl se skládá z učebnice, integrovaného pracovního sešitu, vloženého CD s nahrávkami ve formátu MP3 a samostatné metodické příručky pro učitele.

Снова класс! 1

 • obsahuje 7 lekcí, 2 opakovací jednotky, souhrnný gramatický přehled a abecední slovníček
 • odpovídá úrovni A1/A2 podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky

Снова класс! má všechny výhody moderní učebnice:

 • moderní a atraktivní grafické zpracování, velké množství ilustrací a fotografií
 • témata blízká cílové skupině ve věku 15–19 let
 • důraz na rovnoměrný rozvoj jazykových kompetencí, orientaci na živou a současnou ruštinu
 • postupné a soustavné shrnování jazykových poznatků
 • velká zásoba rozmanitých cvičení
 • CD namluvené rodilými mluvčími
 • celou řadou i jednotlivými lekcemi studenty provází skupinka spolužáků
 • ze Sankt-Petěrburgu a jejich česká kamarádka Veronika
 • doplňkové materiály a on-line cvičení ke stažení na www.klett.cz