Portál elektronických učebnic pro základní a střední školy

Lili a Vili 1 - Ve světě matematiky

foto
EAN: 9788073971120
Autor: Jaroslava Jiro Sedláčková

Musíte se přihlásit.
Popis:

Učebnice matematiky, která je určena především učiteli při práci v hodině. Je členěna do deseti tematických celků odvozených z témat učiva prvouky. Obsahuje přirozená čísla v oboru 1–20, sčítání a odčítání do 20 bez přechodu desítky (ten je pouze naznačen), slovní úlohy ze života dětí, geometrii a jednotky jako litr, kilogram atd.