Portál elektronických učebnic pro základní a střední školy

Nueva Aventura 1

foto
EAN: 9788073972240
Autor: Kateřina Zlesáková, Carlos Ferrer Peñaranda

Musíte se přihlásit.
Popis:

Nové vydání oblíbené učebnice španělštiny pro střední a jazykové školy.
n nueva aventura zachovává základní charakteristiky a osvědčené
principy původního vydání:


kombinace komunikativních a aktivizujících metod s přístupem
odpovídajícím potřebám a požadavkům českého studenta
10 lekcí (+ 2 opakovací jednotky), propojených dobrodružstvími skupiny
mladých lidí na cestě po Španělsku
dvojstrany jako samostatné bloky, pomocné rámečky pro vyvozování
pravidel, gramatické shrnutí, slovní zásoba a frazeologie
na konci každé lekce, komiksy…
To vše v nové moderní grafické úpravě a s novými prvky:
- provzdušněné strany a více prostoru pro obrazový materiál
- moderní metodické postupy: projektová a skupinová práce
či práce s internetovými zdroji
- větší důraz na rozvoj psaného projevu
- nová a některá nově nahraná poslechová cvičení, nové písničky
- přepracovaná sekce reálií – atraktivnější texty,
příprava před čtením, střídání forem práce s textem
- v učebnici odkazy na cvičení v pracovním sešitě
- cíle lekce v učebnici + autoevaluace žáků v pracovním sešitě