Portál elektronických učebnic pro základní a střední školy

d.leicht 3

foto
EAN: 978-80-7397-286-8
Autor: Zuzana Beňová, Petr Hladík, Barbara Bresslau, Veronika Vrtělková

Musíte se přihlásit.
Popis:

Učebnice němčiny pro střední školy dovede žáky ve čtyřech dílech mírnou progresí
na úroveň B1.1 Společného evropského referenčního rámce pro jazyky. Každý díl tvoří
učebnice, pracovní sešit a CD se všemi nahrávkami v MP3 v jednom svazku.
Samostatně je k dispozci metodická příručka pro učitele. Druhý díl obsahuje vstupní
opakovací lekci 3, 2, 1 … nach der Sommerpause a 8 lekcí učebnice
a pracovního sešitu, které jsou volně propojeny příběhem skupiny přátel a jejich
příhodami v německém prostředí.


● systematicky opakuje látku prvního dílu, navazuje na ni a dále ji rozvíjí
● zachovává pozvolnou progresi a menší slovní zásobu
● zprostředkovává reálie německy mluvících zemí nenásilnou formou
● klade důraz na porozumění slyšenému, komunikaci
a aktivní zapojení žáka – Partnerspiele, minihry, práce s webem, písničky


Hlavní rysy učebnice d.leicht:
● princip uzavřených dvojstran
● aktivní práce s fotkami a obrázky
● velké množství poslechových textů
● pomocné rámečky Tipp! usnadňující učení
● zelené gramatické rámečky, do nichž žák sám doplňuje pravidlo
● propracovaná fonetická cvičení
● úlohy umožňující tzv. Binnendifferenzierung
● komiks a videa jako zábavná forma shrnutí učiva
● oddíly Grammatik und Wortschatz s vysvětlením v češtině v závěru každé lekce
● opakovací jednotky a testy po čtyřech lekcích
● souhrnný gramatický přehled a abecední slovníček