Portál elektronických učebnic pro základní a střední školy

Lili a Vili 1 - Ve světě velkých písmen

foto
EAN: 9788073971182
Autor: Zuzana Maňourová, Dita Nastoupilová

Musíte se přihlásit.
Popis:

První část bohatě ilustrované pracovní učebnice českého jazyka, ve které se děti naučí všechna velká tiskací písmena z české abecedy. Učebnice využívá genetickou metodu při nácviku čtení a psaní. Důraz je kladen na rozvíjení jazykové zásoby a komunikačních dovedností, na čtení s porozuměním a mezipředmětové vnímání učiva.